حافظه کش چیست

حافظه کش یک حافظه با سرعت بالا است که داده‌ها و دستورالعمل‌هایی را که به طور مکرر استفاده می‌شوند، ذخیره می‌کند. این کار باعث می‌شود که CPU به این داده‌ها و دستورالعمل‌ها سریع‌تر دسترسی پیدا کند و در نتیجه عملکرد را بهبود بخشد.

حافظه کش معمولاً از SRAM ساخته می‌شود که سریع‌تر از حافظه اصلی است. حافظه کش معمولاً کوچکتر از حافظه اصلی است، زیرا SRAM گران‌تر از DRAM است.

حافظه کش معمولاً در چند سطح سازماندهی می‌شود. سطح اول حافظه کش سریع‌ترین و کوچک‌ترین است. سطح دوم حافظه کش کندتر از سطح اول است، اما بزرگ‌تر است. و به همین ترتیب.

CPU ابتدا به سطح اول حافظه کش مراجعه می‌کند. اگر داده‌ها یا دستورالعمل‌ها در سطح اول حافظه کش یافت شوند، CPU می‌تواند به آنها سریع‌تر دسترسی پیدا کند. اگر داده‌ها یا دستورالعمل‌ها در سطح اول حافظه کش یافت نشوند، CPU به سطح دوم حافظه کش مراجعه می‌کند. و به همین ترتیب.

اگر داده‌ها یا دستورالعمل‌ها در هیچ یک از سطوح حافظه کش یافت نشوند، CPU به حافظه اصلی مراجعه می‌کند. حافظه اصلی کندترین حافظه است، بنابراین دسترسی به داده‌ها یا دستورالعمل‌ها از حافظه اصلی کندترین است.

حافظه کش می‌تواند عملکرد را به روش‌های مختلفی بهبود بخشد. اول، می‌تواند زمان دسترسی به داده‌ها و دستورالعمل‌ها را کاهش دهد. این کار می‌تواند عملکرد برنامه‌ها را بهبود بخشد. دوم، می‌تواند تعداد دسترسی‌های CPU به حافظه اصلی را کاهش دهد. این کار می‌تواند بار روی حافظه اصلی را کاهش دهد و در نتیجه عملکرد را بهبود بخشد.

حافظه کش یک جزء مهم در هر سیستم کامپیوتری است. می‌تواند عملکرد را به روش‌های مختلفی بهبود بخشد و می‌تواند نقش مهمی در عملکرد کلی سیستم کامپیوتری ایفا کند.

 

منبع گوگل بارد
https://bard.google.com

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید :